Wednesday Dec 16, 2020

#8 - התמודדות עם מציאות בלתי רצויה - זווית הנער

בפרק הפעם פגשתי את אורי נער שנון, מתוק, מעניין בן חמש עשרה שהסכים לבוא ולשוחח בפתיחות, על עצמו ועל ההתמודדות מול המציאות הבלתי רצויה שכולנו פגשנו בשנה האחרונה 
אורי מביא לפרק פתיחות ומבט שמצליח לקבל את המציאות. הוא משתף אותנו בדרך שעבר מתחילת הקורונה עד היום ומוצא לא מעט דברים חיוביים בתוך כל הבלגן
 ואי הודאות שכולנו חיים בה 
אורי נותן קול לחוויה האישית שלו שבוודאי רבים מבני גילו ימצאו את עצמם בה בדרך זו או אחרת. תוך כדי השיחה נפרש בפנינו עולמו של אורי, המחשבות והמעשים שמסייעים לו להתמודד ביצירתיות עם אתגרי התקופה 
בשיחה עם אורי אנחנו מבינים כמה משמעותיים הקשרים עם בני גילו, אנחנו מלווים אותו  במסע לחיפוש שייכות, לשינוי בתפיסות שלו על עולמו הפנימי והחברתי ועל מציאת מקומות בהם הוא מאפשר לעצמו להיות  משמעותי עבור אחרים וכיצד זה משפיע על חיזוק הדימוי העצמי שלו ועל הרגשת המסוגלות שלו להתמודד עם אתגרי החיים

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320