Wednesday Feb 16, 2022

#30 - הורים גרושים למתבגרים מארחת את מאיה גולדברג

בפרק הפעם שיחה מורכבת על הורים גרושים למתבגרים. סיטואציה של גירושים הינה משבר מתמשך עבור ההורים וילדיהם. אחד הדברים שמסייעים לנו בעתות משבר זו יציבות, הרגשת בטחון, בסיס בטוח 
במשבר גירושין ההורה, הבית, העוגנים של חיינו נמצאים בעין הסערה. חלק ממאפייני גיל ההתבגרות הם סערה וחוסר יציבות רגשי , רכבת הרים של רגשות. בתוך כל הסערה הזו הקוגניטיבית, ההורמונלית, בתקופה של שינויים מהירים, המתבגרים שלנו צריכים להתמודד גם עם השינוי במשפחה שלנו, להיפרד מהחיים שחיו ולהסתגל לחיים חדשים
בשיחה עם מאיה נגענו בקשיים של המבוגרים: הצורך לבנות מחדש בית, דימוי עצמי, מצב כלכלי , חברתי , הקושי לפעול והצורך להתגבר להתמודד עם המשבר.  מול זה עולמם של המתבגרים, מה המצב הזה גורם להם להרגיש, ללמוד על העולם בזמן כה רגיש בו הם בונים ומחפשים את זהותם. שוחחנו על הצמתים בהם  עולה קושי, נוצרים חיכוכים , בני הנוער  בוחנים את המבוגרים בחייהם ,את הערכים, את כל מה שידעו על החיים לפני הם מעמידים לבדיקה
בחלק השלישי של הפרק אנחנו נוגעות בעשייה שתאפשר ליצור גשר בין המבוגרים לבני הנוער. דיברנו על כלים ועל איפה למקד את הפוקוס על מנת לנהל בצורה מיטבית את המשבר הזה שכל המשפחה חווה ולצאת ממנו לתהליך של צמיחה לעבר יציבות שונה וחיים אחרים וטובים

את מאיה אפשר למצוא באתר מאיה גולדברג וגם בקבוצת הפייסבוק
באתר מחכה לכם השאלון עליו דיברנו בפרק 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320