Wednesday Feb 02, 2022

קצרצרים#9-מתבגרים קורונה והתפקיד ההורי

בפרק הפעם על מתבגרים שחיים כשנתיים בעולם שנמצא במשבר עולם בו הם למדו מושגים כריחוק חברתי ,עולם בו הגבולות בין המציאות והמסכים הולכים ומטשטשים, עולם בו הם מוקפים במבוגרים מודאגים לגבי עתידם המקצועי על היכולת כלכל את משפחותיהם , על דאגה וגעגוע למשפחה, לחברים. עולם שבו כל מה שהם הכירו השתנה בעולם הזה נוכחות הורית משמעותית הנושאת את לפיד התקווה ומנרמלת את העולם חשובה לעין ערוך יותר. השבת הגבולות שנמחקו, תיווך, גמישות ,שמירה על סדרי עולם ככל שניתן בתוך הכאוס, עמדה שקולה ,ניהול סיכונים וקבלת המצב של ההורה בשיח הביתי מסייעים לייצר תחושה של יכולת וכלים להתמודד עם מציאות בלתי רצויה    חשוב לי לציין שהעצות והכלים שאני מדברת עליהם בפרק יכולים לסייע למתבגרות.ים שלנו להתמודד טוב יותר אבל באותה נשימה חשוב לשים לב למצבם הרגשי ולקשיים
שיתכן ודרושים טיפול ותמיכה מקצועיים

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320