Wednesday Dec 01, 2021

קצרצרים#7 - שיח רגשי חלק א

פרק שבע בקצרצרים.פוד עוסק בפיתוח מיומנות של שיח רגשי. נדבר על מהו שיח רגשי, מה החשיבות שלו. בראש ובראשונה לקבל את הלגיטימציה להרגיש רגשות קשים או טובים ככל שיהיו , תהיה עוצמתם גבוהה או נמוכה. נלמד איך להכיר את התחושות שעוברות לנו בגוף ולתת להם שם נוביל לפתוח עוד מרחב אינטימי בטוח שמאפשר לנו לגעת  במנגנונים הפנימיים שלנו
מנגנון של ויסות רגשי הוא משהו שאנחנו לומדים לעשות עם הגיל, על די  אינטראקציה חברתית ורכישת מיומנויות חברתיות ,התבוננות, תובנות. כאשר אנו מנותקים מהרגש , לא נותנים לו מקום , לא יודעים לתת לו שם, התייחסות ,לפרק אותו ,קשה לנו לווסת את עצמנו והתגובות שלנו פעמים רבות יהיו לא בהלימה למצב (בכי לא פוסק של שעות, אלימות וכו') אנחנו מתנהגים את הדברים שאנחנו לא יודעים לומר
בפרק אני משתפת אתכם כיצד ניתן לסייע לילדים/מתבגרים/מתבגרות/ילדות שלנו להיפתח , להתנסות וללמוד את המיומנויות של חקירה פנימית ושיח רגשי. בפרק הבא נדבר על כלים נוספים שיאפשרו לשיח הזה לצמוח. כשנער או נערה מכירים את עולמם הרגשי, מודעים למה שעובר עליהם, לומדים לתקשר את זה, להתבונן בזה, להתאמן בפרשנויות נוספות זה מאפשר להם התמודדות בטוחה, מסוגלות מול החיים והכדורים המסובבים שהם מחזירים לנו

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320