Wednesday Oct 13, 2021

קצרצרים#5- על שייכות והמעגל השלילי של התנהגויות מפריעות, פרק א

 

פרק חמש של קצרצרים עוסק במושג שייכות. מה ההבדל בין להיות שייך לאיזשהו מעגל לבין להרגיש תחושת שייכות. הרגשה כזו שעונה על הצורך הבסיסי המשמעותי ביותר שיש לכל אדם להיות חלק ממשהו ולהרגיש בעל משמעות וייחודי. צורך שבא לידי ביטוי החל משייכות למשפחת המקור שבה גדל דרך שאר הקבוצות במעגלי חייו. בפרק נבין שהרגשת תחושת שייכות היא צורך בסיסי לאדם בדיוק כמו אוויר לנשימה וכאשר תחושה זו אינה יציבה או נוכחת בחייו אדם ינסה להרגיש אותה בכל מחיר גם במחיר של יחס שלילי. תנועה זו עשויה ליצר מעגל של התנהגות מפריעה אשר ימשיך ויזין את  תחושת חוסר השייכות 
.
 הפרק הפעם עוסק בשאלה מהי שייכות מטיבה ועל הקשיים כשהיא לא בנמצא. בפרק הבא של קצרצרים, נדבר על מרכיבי תחושת השייכות ואיך אנחנו ההורים יכולים ליישם ביום יום התנהגות שתשפיע לטובה על תחושת השייכות של בני הנוער בבית ותסייע לבנית יחסים טובים

 

מוזמנות/ים ליצור קשר במייל 
sharonavron@gmail.com 

מוזמנות/ים לעקוב 

מפלונטר לקשר

מתבגרים.פוד

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320