Wednesday Aug 11, 2021

קצרצרים#4- הקשבה ככלי בואו ללמוד את המיומנות להקשבה פעילה

בפרק הפעם נדבר על הקשבה ככלי משמעותי בארגז הכלים בתיאוריה האדלריאנית. על מנת שנוכל להשתמש במיומנות של הקשבה ככלי המסייע לנו לייצר תקשורת מקרבת ,תחושת בטחון אצל בני הנוער שלנו, תפיסה של הבית כמקום בטוח. צריך להבין שהקשבה היא פעולה מאומצת ולא תנועה טבעית של האדם. בפרק אני מדברת על הפעולות שצריך לעשות לטובת הקשבה, על המוטיבציה הפנימית , ועל הרווחים שגם אנחנו וגם בני הנוער שלנו מקבלים כתוצאה ממפגשים יזומים מראש שמיועדים להקשבה אמפטית. בעולם שאנו חיים בו היום , בו אנו נלחמים על הקשב שלנו שמוסח בקלות על  ידי כל הטכנולוגיה חשוב אף יותר ללמוד לשים את המציאות בצד לזמן קצוב ולהיות נוכחים באופן מלא עם בן או בת הנוער שלנו שלהם נרצה להקשיב ולהיות חלק מעולמם. זאת מיומנות וככל מיומנות היא דורשת תרגול. ככל שנתרגל יותר, יהיה לנו קל יותר לסגל את הכלי הזה בכל מעגלי חיינו

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320