Wednesday Feb 23, 2022

קצרצרים#10 -על הורים מתבגרים ומטלות הבית

בפרק הפעם שיחה על נושא מעורר סערה ,ויכוחים ואף יכול לחרב יחסים במשפחה: מתבגרים ומטלות הבית
עולם מטלות הבית הוא רחב והוא טומן בחובו את האפשרות לחבר את המתבגרים לאחריות, נתינה, שייכות , אלו הן למידות רבות ומגוונות אשר יועילו להם כעת ובטווח הארוך. מטלות הבית הן חשובות, לא רק  בשדה הצורך בעזרה, גם כשדה חינוכי חברתי משמעותי. אולם למטלות הבית יש צד פחות אטרקטיבי הוא דורש מהמתבגר להתגייס לטובת משהו שנמצא למטה בסדר העדיפויות שלו אם בכלל , אין לו רווחים מידיים, הם.ן מתקשים להתנתק ממשהו אחר, מספק ומפתה הרבה יותר . הורים פעמים רבות  מצפים שבני הנוער יבצעו את המשימות ברגע בו ביקשנו מהם, בדייקנות ומסירות בפועל פעמים רבות זה מתבצע בסטנדרט של המתבגר.ת  ולא  תמיד לשביעות רצונם ואז הם נוזפים / מתאכזבים/ מקניטים וכו' . הורים מרגישים פעמים רבות שמתעלמים מהם ומהבקשות שלהם ומרגישים שהנער.ה כפויי טובה, עצלנים ועוד. בשיחה זו אני מדברת מדוע חשוב להתעקש על מטלות הבית , איך להציב אותן בצורה שתשפיע לטובה על שיתוף הפעולה של המתבגרים.ות ועל התפקיד ההורי לוודא שהמשימות תתבצענה באמצעות כלים שיאפשרו לשמר יחסים וקשר טוב 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320