Wednesday Jan 26, 2022

פרק#29-זהות מינית ומגדרית פרק ב עם שי-לי בן -אור

בפרק הפעם פגישה שניה עם שי-לי בן-אור ממשיכות את השיחה בנושא זהות מינית ומגדרית. בפרק הזה דיברנו על הבניית זהות מגדרית, על השלבים השונים ,על אבני הדרך בבניית זהות זו. בשיחה יש חיבור בין עולם תיאורטי וספרות מקצועית למציאות. את הידע שי-לי מנגישה באמצעות שיתוף חלקים מסיפורה האישי
ציר משמעותי בשיחה שלנו דיברנו על יציאה מהארון כתהליך ,מורכב ולא חד פעמי, על שלבים שהנפש עוברת בדרך, על אבל ופרידה ממה שהיה ומנגד רווח, התפתחות וקירבה לעצמי
 השיחה מאפשרת ידע והבנה אוניברסליים שחשוב לרכוש אבל לזכור שלכל  אחד  יש את הדרך שלו ולא חייבים לעשות וי על  כל השלבים  המתוארים

לינקים למקומות /מקורות מידע ותמיכה 

מעברים לקשת הטרנסית

איגי

פרויקט גילה

ברית הלביאות

האגודה

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320